• slide1
     
  • slide1
     


  •  


Çox söhbətcil adam idi. Söhbətində çox dəqiq və səlisliyə ciddi fikir verərdi. Hər bir fikrini, ideyasını və təklif, rəyini əsaslı surətdə ortaya qoyardı. Ən çox atalar sözünə, hikmətli kəlamlara üstünlük verərdi.

Ardını oxu...
004.jpg

Nəriman müəllimi savadlı mühəndis, təcrübəli rəhbər işçi, əsl azərbaycanlı kişisi və elə, vətənə bağlı bir mütəxəssis kimi görüb-tanımışam. Sadəliyi, səmimiliyi və bir də diqqətçiliyi ilə həmyaşıdları və həmkarları arasında seçilirdi

Cahangir Qocayev

Gallerea