• slide1
     
  • slide1
     


  •  


Nəriman İsayevi tanıyanlar bilirlər ki, o, çox mütaliə edər, bədii əsərlər oxuyardı. Təsadüfi deyildir ki, Nəriman müəllimin diqqəti cəlb edən xüsusi ev kitabçası vardır.

Подробнее...
032.jpg

Как человек, близко знавший Наримана Исаева, я должен отметить, что покойный был всесторонней личностью, человеком с большой буквы. Он был человеком, чьи слова никогда не разнились с делом.

Дадаш Асланов